DuPon | ДюПон - Растителна Защита на Житни Култури
Cheminova Bulgaria | Хеминова България
СЪБИТИЯ
artice preview - imageВипуск 2018 на Аграрния университет – готови да следват мечтите си
Дата: 02/01/2019

В края на изминалата 2018 година общо 661 възпитаници на Аграрния университет в Пловдив получиха своте дипломи. Успешно завършилите бакалаври са 401, а магистрите са 260. Обучението им е в 18 специалности и шест професионални направления.

Вижте цялата статия
artice preview - imageДиагностика на креативността
Дата: 29/11/2018

Белхим Кроп Протекшън България, част от Белгийската агрохимическа компания Белхим Кроп Протекшън, отбеляза своя първи юбилей – пет години на родния пестициден пазар. За това кратко, време в присъствието на висока конкуренция, малобройният екип на фирмата, ръководен от Даниел Божанов, бе припознат от българските земеделски производители като отговорен партньор.

Вижте цялата статия
artice preview - imageНови аспекти в нормативната база за растителна защита
Дата: 27/11/2018

На 28 ноември 2018 г. в гр. Варна ще се проведе съвместна информационна среща - семинар на НССЗ (ТОО-Варна) и Българска агенция по безопасност на храните (ОДБХ - Варна) на тема: „Нови аспекти в нормативната база за растителна защита”.

Вижте цялата статия
artice preview - imageНови технологии и интензивни схеми за отглеждане на костилкови овощни видове – семинар
Дата: 26/11/2018

На 27 ноември 2018 г. в гр. Димитровград ще се проведе съвместна информационна среща – семинар с демонстрация на НССЗ (ТОО-Хасково) и Аграрен университет-Пловдив на тема: „Нови технологии и интензивни схеми за отглеждане на костилкови овощни видове“.

Вижте цялата статия
artice preview - imageРастителното здраве – ключ за изграждане на устойчиво земеделие
Дата: 19/11/2018

Екипът на катедрата по фитопатология, част от Факултета по растителна защита и агроекология на Аграрния университет в Пловдив, отбеляза тържествено свия юбилей – 55 години от създаването й през 1963 година.

Вижте цялата статия

<<12345678910111213141516171819202122>>

Агредо
Syngenta
Amalgerol
Лебозол Дюнгер ГмбХ
Pioneer Bulgaria
SlovBul
Agropal
Доби Пресс
ИЗБРАНИ