Corteva Principal Plus
Corteva Arigo
FMC Agro | ФМС Агро
СПЕЦИАЛНА
artice preview - imageСадово е люлката на аграрната наука в България.
Брой: 7//2020

Днес Институтът по растителни генетични ресурси продължава да генерира енергия за успеха на родното земеделие Интервю с доц. д-р Катя Узунджалиева, директор на ИРГР в Садово, която отговори на въпросите на списание „Растителна защита“ в рамките на редакционната инициатива „Да представяме институтите на Селскостопанската академия“

Вижте цялата статия
artice preview - imageИзлезе от печат юлският брой на на списание „Растителна защита”
Дата: 08/07/2020

За пестицидите се говори много и непрекъснато, особено в конеткста на съвременното земеделие, което все повече се стреми да са определи като устойчиво и орентирано към опазване на околната среда и биоразнообрзието. Но наистина ли знаем всичко за тях и какво точно знаем? На този и други въпроси, свързани с произхода, вредителите върху, които се прилагат, начина на проникване на активното вещество, токсичност, дози и приложения ще се спрем в този брой.

Вижте цялата статия
artice preview - imageВ овощната градина в края на юли
Дата: 29/07/2020

Средната месечна температура за по-голяма част от страната през юли е между 21-26℃. Валежите през този месец са краткотрайни и много често оскъдни. През този период в някои райони продължава беритбата на къснозреещите череши и вишни, а при ябълка и праскова започва беритбата на плодовете от ранните сортове. Растежът на летораслите през юли завършва, плодовете наедряват интензивно, започва процесът на цветообразуването. Грижите за опазване на плодовата реколта и дърветата продължават.

Вижте цялата статия
artice preview - imageАгрометеорологична прогноза за края на юли
Дата: 28/07/2020

При ябълковите насаждения и лозовите масиви продължават пръсканията с фунгициди за предпазване от зараза и развитие на брашнеста мана. Растителнозащитните мероприятия да се извършват при температура на въздъха не по-висока от 25° С.

Вижте цялата статия
artice preview - imageТорене на овощните растения
Дата: 26/07/2020

За растежа и нормалното си развитие овощните растения се нуждаят от макроелементи : въглерод (С), водород (H), кислород (О), азот (N), фосфор (P), сяра (S), калий (K), калций (Ca), магнезий (Mg), както и от микроелементи: желязо (Fe), манган (Mn), мед (Cu), цинк (Zn), молибден (Mo) и бор (В).

Вижте цялата статия
artice preview - imageЗащо рапица?
Дата: 12/07/2020

Последните пет години рапицата е сред най-рентабилните култури, отглеждани в България. Първа носи приход на стопанството и дава възможност да се посрещнат спешни разходи, свързани с предстоящата кампания.

Вижте цялата статия
АКТУАЛНО
artice preview - imageПодходящи условия за приключване на жътвата на зимните житни култури и за провеждане на растителнозащитни пръскания
Дата: 22/07/2020

Вижте цялата статия
artice preview - imageОсигурете си гарантирана защита от болести през есента
Дата: 22/07/2020

Вижте цялата статия
artice preview - imageНа вниманието на клиентите и партньорите на Агросъвет-Шумен
Дата: 22/07/2020

Вижте цялата статия
artice preview - imageЧервен овощен акар
Дата: 21/07/2020

Вижте цялата статия
artice preview - imageНе подценявайте второто поколение на плодовите червеи
Дата: 20/07/2020

Вижте цялата статия
artice preview - imageРастителна защита при праскова и кайсия в края на юни и началото на юли
Дата: 07/07/2020

Вижте цялата статия
artice preview - imageАгрометеорологична прогноза за юли
Дата: 07/07/2020

Вижте цялата статия
artice preview - imageОбърнете внимание на болестите в зеленчуковата градина
Дата: 06/07/2020

Вижте цялата статия
artice preview - imageБуалем Саиди е новият Ръководител на направление Байер Кроп Сайанс за региона Румъния, България и Молдова
Дата: 03/07/2020

Вижте цялата статия
artice preview - imageПериод с условия за увеличаване на инфекциозния фон от гъбни болести по земеделските култури
Дата: 01/07/2020

Вижте цялата статия
artice preview - imageНеприятелите в зеленчуковата градина през лятото
Дата: 30/06/2020

Вижте цялата статия
artice preview - imageРастителна защита на черешите и вишните през май
Дата: 28/05/2020

Вижте цялата статия
artice preview - imageЕфективният обеззаразител за контрол на складови неприятели
Дата: 26/05/2020

Вижте цялата статия
artice preview - imageКак АМАЛГЕРОЛ ЕСЕНС засилва действието на хербицидите при третиране на царевица?
Дата: 20/05/2020

Вижте цялата статия
artice preview - imageБългарското земеделие може да вдигне на крак текстилната индустрия
Дата: 17/05/2020

Вижте цялата статия
artice preview - imageОгнен пригор по крушата
Дата: 13/05/2020

Вижте цялата статия
artice preview - imageSAE и NIK обявяват сключване на споразумение за партньорство
Дата: 04/05/2020

Вижте цялата статия
artice preview - imageАмбицирани сме да предлагаме най-добрите продукти
Дата: 27/04/2020

Вижте цялата статия
artice preview - imageКак да постигнете не само по-висок, но и по-качествен добив при слънчоглед и царевица?
Дата: 24/04/2020

Вижте цялата статия
artice preview - imageВ условията на пандемична буря земеделието е локомотивът на икономиката, генератор на оптимизъм и сигурност
Дата: 23/04/2020

Вижте цялата статия
artice preview - imageЕС забрани опасен инсектицид
Дата: 06/03/2020

Вижте цялата статия
ТЕМА
artice preview - imageСадово е люлката на аграрната наука в България.
Брой: 7//2020

Днес Институтът по растителни генетични ресурси продължава да генерира енергия за успеха на родното земеделие Интервю с доц. д-р Катя Узунджалиева, директор на ИРГР в Садово, която отговори на въпросите на списание „Растителна защита“ в рамките на редакционната инициатива „Да представяме институтите на Селскостопанската академия“

Вижте цялата статия
artice preview - imageПестицидите – какво знаем и какво не знаем за тях
Брой: 6//2020

Пестицидите (от лат. думи pest – вреда, и cide – убивам), наричани още препарати и продукти за растителна защита, са органични и неорганични вещества, прилагани срещу насекоми и други вредители по растения и по съхранявани продукти и материали; срещу насекоми, паразити и други организми, вектори на причинители на болести по растения, животни и човека, а така също и против нежелани видове растения (плевелна, отровна, дървесно-храстовидна и друга растителност) в агроценози и други културни площи.

Вижте цялата статия
artice preview - imageЗащити растенията – защити живота
Брой: 5//2020

По данни на ФАО броят на гладуващите хора по света нараства с 1 милиард на всеки 10 години, а всяка година вредители в селското и горско стопанство унищожават до 40 % от възможния добив на продукция и причиняват икономически загуби в размер на 220 милиарда щатски долара.

Вижте цялата статия
artice preview - imageКултурите от семейство Тиквови
Брой: 4//2020

са с широк полиморфизъм, който обуславя голямо разнообразие в производствените направления и технологиите на отглеждане

Вижте цялата статия
artice preview - imageКартофите – важна храна за хората
Дата: 05/04/2020

Картофите са основен хранителен продукт в много региони по света. Днес те са една от най-широко отглежданите култури и се използват в много направления, включително за производство на алкохол, фуражи за животни, дехидратирани хранителни продукти (картофено пюре), замразени хранителни продукти (замразени пържени картофи).

Вижте цялата статия
artice preview - imageБобовите зеленчукови култури – храна с висока биологична стойност
Брой: 2//2020

Бобовите зеленчукови култури се използват като основна храна с висока биологична стойност. Те осигуряват в лесно усвоима форма белтъци, въглехидрати, витамини, минерални соли и други физиологично активни вещества. Чаша зелен фасул или 100 г зелен грах покрива препоръчваната дневна доза от витамин С.

Вижте цялата статия
artice preview - imageФуражното производство – същност и предизвикателства
Брой: 1//2020

Фуражните култури се използват за изхранване на животните и в световен мащаб е изчислено, че те представляват 26% от площта на Земята и 70% от селскостопанската площ (FAO, 2010). Такива култури са обикновено едногодишни и многогодишни житни тревни видове от семейство Poaceae и едногодишни и многогодишни бобови растения от семейство Fabaceae.

Вижте цялата статия
artice preview - image2020 – Международна година на здравето на растенията
Брой: 10//2019

На 20 декември 2018 г. в Рим Общото събрание на ООН прие резолюция за обявяване на 2020 г. за Международна година на здравето на растенията. Очаква се честването на Международната година да повиши глобалната информираност на хората за това как опазването на здравето на растенията може да помогне за прекратяване на глада, намаляване на бедността, опазване на биологичното разнообразие и околната среда, както и стимулиране на икономическото развитие.

Вижте цялата статия
artice preview - imageИнтегрирана борба с плевелите в есенните култури със слята повърхност, пролетните окопни култури и зимната маслодайна рапица
Брой: 8//2019

Борбата с плевелите е лимитиращ фактор в производството на земеделските култури. Твърдение, което никой по никакъв повод и до ден днешен не е оспорил! Въпросът на деня обаче е: в състояние ли е българският земеделски производител да направи своя верен избор, да структурира собствена стратегическа концепция за интегрирана борба с плевелите, в която да вложи инвестиционен капитал и да бъде сигурен в крайния успех?

Вижте цялата статия
artice preview - imageДобруджанския земеделски институт – традиция и качество край град Генерал Тошево
Брой: 7//2019

Институтът е структуроопределящо звено в системата на Селскостопанската академия. И в качеството си на лидер в българската аграрна наука продължава да демонстрира своя силен ангажимент и отговорност към каузата на родната селекция – успешно развитие на растениевъдното производство в условия на висока конкуренция, реализирана от мащабна трансгранична инвазия.

Вижте цялата статия

<<123456>>

Агредо
Меди+Р
Лебозол Дюнгер ГмбХ
Agropal
ИЗБРАНИ