Corteva Agriscience
Cheminova Bulgaria | Хеминова България
НЕПРИЯТЕЛИ
Шарен гроздов молец (Lobesia botrana)
Шарен гроздов молец (Lobesia botrana)
Шарен гроздов молец (Lobesia botrana)
Автори: Растителна Защита, /РЗ/

Дата: 16/05/2018

В края на април, началото на май се наблюдава отделяне на реса при лозата. През тази фаза протича вредната дейност на един от най-опасните неприятели – шареният гроздов молец. Гъсениците от първото поколение на молеца повреждат ресите на лозата, което изисква при повишена численост (ПИВ > 6-8 гъсеници на 100 реси) своевременно третиране.

През юни летят пеперудите от второ поколение на неприятеля. Те снасят яйцата си върху зърната с големината на грахово зърно (ягорида). Гъсениците повреждат ягоридата, като нагризват и изгризват вътрешността на зърната заедно със семената. Повредените зърна оплитат слабо с копринени нишки. Една гъсеница поврежда от 7- 24 зърна.

Стратегия за контрол на вредителя:

Да се третира при ПИВ: за  десертни сортове 6-7 гъсеници на 100 ягорида , а за  винени сортове 11-12 гъсеници на 100 ягорида.

Разрешени продукти за растителна защита:

афикар 100 ек – 40 мл/дка; даскор 440 - 50 мл/дка; децис 100 ек - 12,5-17,5 мл/дка;  дипел 2 х - 0,1 %; дукат 25 ек - 70 мл/дка; ефциметрин 10 ек/цайпер 10 - 40 мл/дка; карате зеон 5 кс – 0,02%; кораген 20 ск - 18 мл/дка; лузиндо  40 вг - 0,025 кг/дка; магеос - 10 гр.дка; малтоато - 40-60 мл/дка; нексид 015 кс - 0,03 %; нуреле д /хлорсирин 550ек /санмба - 60 мл/дка; ранер 240 ск - 0,04 %; рапакс - 75-100 мл/дка; релдан 40 ек - 0,12 %; синеис 480 ск - 4-18 мл./дка; суми алфа 5 ек/сумицидин 5 ек - 0,025 %; форей 48 б - 0,15 %; фюри 10 ек - 0,0125 %; циклон 10 ек  - 40 мл/дка;  циперфор 100 ек - 40 мл/дка ; цитрин макс /циперкил 500 ек /циперт 500 ек /поли 500 ек - 6 мл./дка; шерпа 100 ев /афикар 100 /циперфор 100 ев /циклон 100 ев - 25 мл/дка; шерпа 100 ек - 40 мл/дка.


Агредо
Syngenta
Меди+Р
Лебозол Дюнгер ГмбХ
Pioneer Bulgaria
SlovBul
Agropal
Доби Пресс
ИЗБРАНИ