Corteva Agriscience
Cheminova Bulgaria | Хеминова България
АКТУАЛНО
Сачмянка по костилковите овощни видове може да бъде причинена не само от бактерия, но и от гъба
Автори: Растителна Защита, /РЗ/

Дата: 16/11/2018

Сачмянката по костилковите овощни видове може да бъде причинена освен от бактериятаPseudomonas syringaep.v. syringae, но и от гъбата Stigmina carpophylla ( Corryneumbejrincki )

Признаци:

По листата се появяват дребни пурпурно червени точки, в чийто център тъканта некротира и опадва. При силно нападение петната се сливат, около тях се появява светложълтеникав ореол, когато причинителят е бактерия; или червеникаво-виолетов бордюр, когато причинителят е гъба. По плодовете петната са тъмни, при узряването хлътват и могат да залепнат за костилката.

Бактерията се запазва в нападнатите растителни части, в опадалите листа и в почвата. Заразяването става през рани, пъпки и листни отпечатъци, през устицата и кутикулата. Разсейването на спорите става чрез дъжд, вятър и насекоми. За покълнване на спорите са необходими капки вода, поради което след продължителни дъждове следва силна вълна на зараза.

През есента е задължително да се изрежат нападнатите части от дървото, а опадалите листа да се заорат дълбоко. През есента/при 70-80 % листопад/ и рано напролет да се пръска с бордолезов разтвор – 1 %., а през вегетацията първото третиране да е във фаза бял бутон, а второто и третото – след цъфтежа при интервал от 7 дни с Дитан М 45 – 0,3 % или Тирам 80 ВГ – 0,3 %.

 

 


Агредо
Syngenta
Меди+Р
Лебозол Дюнгер ГмбХ
Pioneer Bulgaria
SlovBul
Agropal
Доби Пресс
ИЗБРАНИ