DuPon | ДюПон - Растителна Защита на Житни Култури
Cheminova Bulgaria | Хеминова България
АКТУАЛНО
Огнен пригор по семковите овощни видове
Автори: Растителна Защита, /РЗ/

Дата: 31/10/2018

Това е бактериално заболяване, което поразява всички надземни части на семковите овощни видове - круша, ябълка, дюля, мушмула. Заразените дървета се познават по характерните кукообразно извити от върха надолу и изсъхнали млади леторасти, клони с изсъхнали почернели листа и плодове, които остават по дърветата и не окапват. Бактерията причинител на болестта се запазва през зимата в заразените клони и затова засегнатите растителни части трябва да се изрязват на 50-70 см под границата между болната и здрава тъкан и задължително да се изгарят извън овощната градина. При установяване на заразата е необходимо:

- Изрязване на зсегнатите части на дърветата на 50-70 см под границата между болната и здрава тъкан и изгарянето им извън овощната градина;

- Силно заразените дървета се изкореняват и също се изгарят;

- След всеки отрез, режещите инструменти да се обеззаразяват с 10%-ов разтвор на белина или формалин;

- След приключване на резитбата да се извърши третиране с мед съдържащ фунгицид.

Причинител на болестта е гъба, която презимува между люспите на пъпките или по кората на заразените леторасти. Признаците са единични или многобройни, бледозелени, бледожълти или аленочервени подутини върху горната страна на листата, които от долната страна са хлътнали. Повредите могат да обхванат целите  листа, вследствие на което те некротират и опадват.

За по-добро извеждане на борбата срещу болестта, при окапване на 70-80 % от листната маса е необходимо да се извърши пръскане на прасковените дървета с контактни или системни фунгициди: Дитан М 45-0,03%, Дитан ДГ-0,3%, Скор 250 ЕК-0,02%, Тирам 80 ВГ-0,3%, Шавит Ф 72 ВДГ-0,2%, Шампион 50 ВП-0,3 %.

 

 


Агредо
Syngenta
Amalgerol
Лебозол Дюнгер ГмбХ
Pioneer Bulgaria
SlovBul
Agropal
Доби Пресс
ИЗБРАНИ