DuPon | ДюПон - Растителна Защита на Житни Култури
Cheminova Bulgaria | Хеминова България
АКТУАЛНО
Ябълков плодов червей (Laspeyresia pomonella=Cydia pomonella)
Автори: Растителна Защита, /РЗ/

Дата: 19/06/2018

През юни вредят гъсениците от първо поколение. Те се хранят със семките и семенната кутийка, като я унищожават изцяло. Една гъсеницата поврежда 2-3 плода. Повредените плодчета окапват, а в сърцевината им се развиват плесени. Повредата често остава незабелязана поради юнското опадване на завръзите. След изхранването си гъсеницата напуска повредения плод. Спуска се с копринена нишка или пълзи по ствола и в пукнатините на кората прави пашкул, в който какавидира.

Стратегия за контрол на вредителя

Химично третиране се извършва срещу излюпващите се гъсеници, преди те да се вгризят в плодовете при праг на икономическа вредност (ПИВ) за първо поколение: 0,8-1% пресни вгризвания в плодовете.

Разрешени продукт за растителна защита

афикар 100 ек - 30 мл/дка; афърм 095 сг - 300г/дка; вазтак нов  100 ек  - 0,0125 %; дека ек / деша ек/дена ек - 30 мл/дка; децис 2,5 ек - 0,03 %; децис 100 ек - 7,5 -12,5мл/дка; диклайн 2,5 ек – 0,03%; димилин 25 вп-0,04%; дукат 25 ек - 30 мл/дка; дурсбан 4 ек  - 150-187 мл/дка; ефциметрин 10 ек /цайпер 10 ек - 30 мл/дка; калипсо 480 ск - 20 -25 мл/ 100 л вода; карате зеон 5 кс – 0,02%; кораген 20 ск - 16 – 30 мл/дка; ламбада 5 ек - 15 мл/дка; мадекс твин - 10 мл/дка; мадекс топ - 10 мл/дка; метеор - 60 мл/100 л вода; нексид 015 кс – 0,03%; пиринекс 48 ек – 0,12%; протеус о-тек - 0,05-0,06%; ранер 240 ск – 0,04%; релдан 40 ек – 0,12%; синеис 480 ск - 20 -37.5мл./дка; суми алфа 5 ек /сумицидин 5 ек – 0,02%; суперсект мега /суперсект  екстра – 0,015%; фюри 10 ек – 0,0125%; циклон 10 ек - 30 мл/дка; циперфор 100 ек - 30 мл/дка; шерпа 100 ев /афикар 100  /циперфор 100 ев /циклон 100 ев - 30 мл/дка; шерпа 100 ек - 30 мл/дка.

 


Агредо
Syngenta
Pioneer Bulgaria
Лебозол Дюнгер ГмбХ
SlovBul
Agropal
ИЗБРАНИ