Corteva Principal Plus
Corteva Arigo
FMC Agro | ФМС Агро
АКТУАЛНО
Валежи и повишена опасност от градушки в началото на май
Автори: Растителна Защита, /РЗ/

Дата: 07/05/2020

През следващия седемдневен период агрометеорологичните условия ще се определят от неустойчиво време и средноденонощни температури близки до климатичните норми за първото десетдневие на май. През периода се прогнозират повсеместни валежи и подобрение на условията за вегетацията на есенните посеви и засетите пролетни култури. След задълбочилото се пролетно засушаване в североизточните райони, очакваните валежи ще дадат шанс за възстановяване на част от намиращите се в критично състояние зимни житни култури. Дефицитът на почвена влага на много места в Североизточна България бе лимитиращ фактор за развитието пшеницата и причина за пожълтяване на част от посевите.

В югозападните райони и в по-голямата част от Тракийската низина, където през април паднаха валежи със стопанско значение – на места над 50-60 l/m² (Кюстендил-67 l/m², Благоевград-52 l/m², Сандански-73 l/m², Пазарджик-83 l/m², Пловдив-87 l/m², Хасково-93 l/m², Ст. Загора-50 l/m², Чирпан-67  l/m²), състоянието на зимните житни култури е добро.

През следващия период в полските райони при пшеницата и ечемика ще протича преход от  вретенене към изкласяване и фаза изкласяване. При царевицата и слънчогледа, в зависимост от сеитбените дати, ще се наблюдават фазите поникване и листообразуване.

През първата седмица от май критични минимални температури за земеделските култури не се прогнозират, но остава повишена вероятността за градушки. При повреди от градушка се препоръчва засегнатите култури при първа възможност да се третират с медсъдържащи фунгициди за ограничаване риска от вторични зарази.

 

Източник НИМХ

 

 


Агредо
Меди+Р
Лебозол Дюнгер ГмбХ
Agropal
ИЗБРАНИ