DuPon | ДюПон - Растителна Защита на Житни Култури
Cheminova Bulgaria | Хеминова България
ГЛАВНА
Крушовият пъпкопробивач нанася сериочни поражения не само по крушата
Автори: Растителна Защита, /РЗ/

Дата: 09/10/2018

Крушовия пъпкопробивач (Anthonomus pyri Kollar) е разпространен в цялата страна и причинява сериозни поражения не само по крушата, но и по ябълката, кайсията и сливата.

Неприятелят е дребно хоботно бръмбарче, което развива едно поколение годишно. Снася яйцата си в пъпките на крушата през есента и зимуват там като яйце. Излюпените през пролетта ларви изцяло повреждат плодните пъпки, в резултата на което от тях не се развива нито един цвят. Повредените плодни пъпки по време на цъфтежа не се развиват, изсъхват и опадват.

Борба

Борбата се води срещу възрастните бръмбари, преди да са снесли яйцата си – в края на септември-началото на октомври. След 20 септември най-добре е да се правят проверки чрез стръскване и когато на дървото се установят средно повече от 5-8 бръмбара, да започне пръскането, което да завърши в срок от 5-6 дни.

В крушови градини, където не е провеждана редовна борба срещу неприятелите, обикновено се намножава крушовият пъпкопробивач и плътността му често надвишава икономическия праг на вредност- 5-8 броя на дърво, което налага да се пръска срещу възрастните преди яйцеснасянето с Дурсбан 4Е – 0,15% или Вазтак нов 100ЕК – 0,0125%.


Агредо
Syngenta
Pioneer Bulgaria
Лебозол Дюнгер ГмбХ
SlovBul
Agropal
Доби Пресс
ИЗБРАНИ