Corteva Principal Plus
Corteva Arigo
FMC Agro | ФМС Агро
СТАТИЯ
Новият Списък
Автори: Растителна Защита, /РЗ/

Дата: 24/02/2019

Новият Списък

на разрешените за пускане на пазара и употреба продукти за растителна защита и растежни регулатори, регистрираните адюванти, торове, подобрители на почвата и биологично активни вещества през 2019 година вече е на пазара.

Ако ви е необходимо това високо професионално помагало за вашите практики, може да го купите от редакцията на сп.”Растителна защита” срещу 40 лв., изпратени с пощенски запис на адрес: 1618 София, ул.”Ив.Йончев” №3, за Емил Иванов Игнатов.

Осигуряваме получаването на списъка на посочения от вас адрес.


Агредо
Меди+Р
Лебозол Дюнгер ГмбХ
Agropal
ИЗБРАНИ