Corteva Principal Plus
Corteva Arigo
FMC Agro | ФМС Агро
СТАТИЯ
Растителното здраве – ключ за изграждане на устойчиво земеделие
Специални гости на честването бяха бивши преподаватели в катедрата както и мениджърът на компанията Суммит Агро доц. д-р Мирослав Титянов
Специални гости на честването бяха бивши преподаватели в катедрата както и мениджърът на компанията Суммит Агро доц. д-р Мирослав Титянов
проф. Марияна Накова, ръководител на катедрата по фитопатология, направи ретроспективен преглед на растителната защита.
проф. Марияна Накова, ръководител на катедрата по фитопатология, направи ретроспективен преглед на растителната защита.
Автори: Растителна Защита, /РЗ/

Дата: 19/11/2018

Екипът на катедрата по фитопатология, част от Факултета по растителна защита и агроекология на Аграрния университет в Пловдив, отбеляза тържествено свия юбилей – 55 години от създаването й през 1963 година.

Тържеството по този случай бе уважено от много представители на аграрната академична общност от страната – колеги фитопатолози от институтите на Селскостопанската академия и БАН. Тук бяха и шефовете на оперативната администрация в сектора Растителна защита – Николай Роснев, зам.изп.директор на БАБХ, и Марияна Лагинова, директор на ЦЛКР. Специални гости на честването бяха бивши преподаватели в катедрата, сега пенсионери, мениджърът на компанията Суммит Агро доц. д-р Мирослав Титянов, специалисти от Синджента БАСФ и Пионер, д-р Елена Манчева и Теменуга Иванова от фирма Виола АЕ – Сливен, Антон Величков, началник на Управление “Растениевъдство” в Министерството на земеделието и горите.

По повод юбилея на катедрата по фитопатология приветствия поднесоха проф. Христина Янчева, ректор на Аграрния университет в Пловдив и проф. Вили Харизанова, декан на Факултета по растителна защита и агроекология.

В своето тържествено слово проф. Марияна Накова, ръководител на катедрата по фитопатология, направи ретроспективен преглед на развитието на тази ключова част от образованието и научните постижения в растителната защита. Днешният висок авторитет на катедрата е плод на труда на три поколения преподаватели и учени, отбеляза проф.Накова. Темелът на уникалната в много отношения българска школа по фитопатология е съграден от творческия гений на проф. Димитър Атанасов и неговите ученици – чл.кор. Иван Ковачевски и проф.Александър Христов. И тримата с приноси за развитието на световната фитопатология и вирусология.

Мащабното им дело продължават професорите Кръстю Кръстев, първият ръководител на катедрата в продължение на 13 години (от 1963 до 1967 година), Игнат Тафраджийски, Никола Митов, Васил Богданов, Стойчо Каров, Борис Наков, Георги Нешев. Днес щафетата е в ръцете на проф.Марияна Накова и нейния екип: проф. Светослав Бобев, доцентите Димитрийка Сакалиева и Милена Димова, гл.асистенти Звездомир Желев, Нешка Пиперкова, Мария Витанова и Красимир Димитров, асистентите Камелия Сакакушева и Георги Георгиев.

На тържеството по случай 55 години от създаването на катедрата по фитопатология на Факултета по растителна защита и агроекология проф. Марияна Накова инициира нов идеен проект – с активното участие на катедрата ще бъде учредено фитопатологично национално дружество.

 


Агредо
Меди+Р
Лебозол Дюнгер ГмбХ
Agropal
ИЗБРАНИ