DuPon | ДюПон - Растителна Защита на Житни Култури
Cheminova Bulgaria | Хеминова България
СТАТИЯ
Брашнеста мана (оидиум) по лозата
Автории: проф. д-р Борис Наков, Аграрен университет Пловдив
Проф.д.с.н. Марияна Накова, Аграрен университет Пловдив

Дата: 25/04/2018

През последните години се наблюдава тенденция на по-масово разпространение и значителни загуби на гроздовата реколта от брашнестата мана. Основни предпоставки за това се явяват пропуски в някои звена от технологията за отглеждане на лозята и препоръки за борба с брашнестата мана, често не са съобразени с биологичните особености на патогена. На този етап е необходима по-подробна, детайлна информация за развитието и прогнозирането на болестта, с цел научно управление на борбата.

 

Мерки за контрол

Биологичните характеристика на патогена изискват борбата да се извежда във фазите от поява на леторастите до прошарване на зърната. При наличие на зараза по основните междувъзлия (2-3 петна на междувъзлие), първите пръскания се провеждат рано, при височина на леторастите, 2 -4 cm, със системни фунгициди. Целта на третирането е да се унищожи зимуващият мицел в пъпките и по леторастите. 

Разрешени продукти за растителна защита

Третирания се извършват в зависимост от динамиката на развитие на болестта. Критични за опазване на гроздето от брашнеста мана са и фенофазите от цъфтеж до прошарване на зърната. При благоприятни метеоусловия и регистрирани налепи по листата и особено по грозда, се провеждат сгъстени третирания през 10-12 дни, със системни фунгициди.

байфидан 250 ек -  10 мл/дка 0,01%; байфидан 312 ск - 12 мл/дка;  бампер 25 ек - 0,02%; вивандо - 20 мл/дка; домарк 10 ек - 25-30 мл/дка; индар 050 ев - 0,06%; кабрио топ - 0,2%( 200 г/дка); колис ск - 0,04 %(40мл/дка); куадрис 25 ск - 0,075%; ориус 25 ев/династи 25ев/тебумакс 25 ев - 0,04%(40мл/дка); систан екозом ев - 0,2-1,5 л/ха ; строби дф/дискус дф - 0,02%(20г/дка) ; талендо 20 ек - 20-25 мл/дка; талендо екстра - 7,5-25 мл/дка; топаз 100 ек - 0,015%; фалкон 460 ек/импулс супер ек - 30 мл/дка; флинт макс 75 вг - 0,016%; фоликур 250 ев/хоризонт - 0,04%; фолпан 80 вдг - 0,15 %; шавит ф нов -  0,2% (200 г/дка); шавит ф 72 вдг - 0,2%(200 г/дка);

От сярaсъдържащите средства широко в практиката се използва сярата на прах (3–4 кг/дка), като се смесва с инертни вещества, в съотношение 80:20, при прашене с трактори и 1:1 за самолетно третиране. Прашенето се извършва при наличие на роса и температура от 10–12 до 25–28°С. При по-високи температури сярата причинява пригори. От намокримите серни препарати приложение намират: Акоидал 80 ВДГ – 0,25%, Кумулус ДФ – 0,2 – 0.3%, Солфоликид ск– 0,3% (300 мл/дка), Солфоликид 800 ск– 400 мл/дка,  Тиовит Джет 80 ВГ – 0,3% (преди цъфтежа) и 0,2% (прилага се след цъфтежа). Със сярaсъдържащите средства се провеждат предпазни и профилактични пръскания.       

При по-масова поява на болестта може да се използва бистър формалин – 0,4–0,5%, самостоятелно или в комбинация с друг фунгицид. Добре е третиранията да се провеждат в следобедните часове, при понижение на дневните температури.

Резултатите от пръсканията са по-ефективни, когато се съчетаят с извършването на зелени операции.

 

Биологична борба

При биологично производство контролът се провежда чрез извършване на зелени операции и използването на сяра-съдържащи средства и Тиморекс 66 ЕК(екстракт от чаено дърво) – 0,5%.


Агредо
Syngenta
Меди+Р
Лебозол Дюнгер ГмбХ
Pioneer Bulgaria
SlovBul
Agropal
Доби Пресс
ИЗБРАНИ