DuPon | ДюПон - Растителна Защита на Житни Култури
Cheminova Bulgaria | Хеминова България
СТАТИЯ
Работим на “светло”, по всички правила!
Христо Стойнов, лозар и лицензиран винопроизводител от с.Лозенец,
Христо Стойнов, лозар и лицензиран винопроизводител от с.Лозенец,
Автори: Емил Иванов,

Дата: 24/04/2018

Разговор на Емил Иванов с Христо Стойнов, лозар и лицензиран винопроизводител от с.Лозенец, община Стралджа, област Ямбол, управител на фирма ЕТ “Христо Стойнов-Д”

Г-Стойнов, моля Ви разкажете как взехте решение да опитате късмета си в лозарството?

С две думи изстрадано решение! До 2000 г. бях на гурбет – Кипър, Израел, Гърция... Убедих се, че това не  е начинът да изплувам и се върнах на село. Две години работих като техник във винарската изба в Стралджа. Там научих някои от тънкостите на голямото изкуство, наречено винопроизводство. Напук на моето голямо удовелотворение от шанса да попадна на това интересно място, избата затвори врати и аз се намерих на улицата/за кой ли път/. Следващата ми спирка беше оранжерията в Стралджа. Подир година взех съдбовно решение – захващам се с лозарство. Надеждата ми се крепеше на ония 10 декара лозя, които получих по наследство. И започнах стъпка по стъпка, напред и нагоре, заедно със съпругата и сина...

 

С какво разполага днес фирма “Христо Стойнов-Д”?

Собствени лозя на 100 дка, половината от тях са нови насаждения – елитните винени сортове Каберне, Мерло, Шардоне, Мускат Отонел и Червен мискет. От 5-те сорта правим 7 марки вина в нашата малка високотехнологична и модерна винарна, която позиционирахме в двора на дома ни.

 

Стигнахте до идеята да произвеждате краен продукт. Това е голямо предизвикателство, най-малко поради факта, че конкуренцията е много силна...

Семейната винарна е бутиков тип, все още малко познат у нас. На общия фон внася свежест, пъстрота, приятни изненади и вълнуващи изживявания. Що се отнася до легитимната, регламентирана конкуренция, тя не е страшна, страшна е “сивата” конкуренция, крадецът на честния труд, който обезмисля много добри замисли, изкривява пазара.

 

Кои са базовите параметри за успех в лозарството и винопроизводството?

Базовите параметри са два. Единият е качеството на гроздето, другият – технологичното оборудване и хигиената във винарната. Съумееш ли да управляваш тези параметри, успехът е гарантиран.

 

Какъв е инструментариумът на Христо Стойнов за управление на базовите параметри?

В лозето – растителната защита, във винарната – към казаното по-горе прибавям професионалната компетентност на специалиста-технолог.

 

Акцентирахте на растителната защита в лозето, как я осъществявате на високо равнище?

Разчитаме на експертната подкрепа на фирма Виола АЕ. Какво имам предвид? Динамиката в агрохимията, и по-специално  агрохимията в лозарството, е много голяма. От една страна иновациите следват една след друга, а от друга страна – правилата в борбата с болестите, неприятелите и плевелите непрекъснато се менят в зависимост от промените в климатичната и фитосанитарната среда, натискът на инвазивните видове... Виола АЕ има информационен капацитет да следи за промените и новостите. Нейните специалисти са в пряк контакт с представителствата у нас на водещите световни агрохимически компании – БАСФ, Дю Пон, Ариста Лайфсайанс, Суммит Агро... С други думи: обменът на информация в реално време, осъществяван от Виола АЕ, е в полза на нас, производителите. Ние имаме привилегията да работим с върховите световни постижения за борба с вредителите в лозята си.

И още. Специалистите на Виола АЕ наблюдават целогодишно поведението на вредителите. Тяхната прогноза, диагностика и предложение за действие е на перфектно равнище. Това е формулата за постигане на висок здравен статус на лозовите насаждения – едно, както е известно, силно чувствително и деликатно производство.

 

Чувствате ли подкрепа от държавната администрация в земеделието?

Ние ползваме наемен труд по време на гроздобера. Еднодневните трудови договори обаче ни създават голямо главоболие. Нямаме нищо против тях, но бумащината е главозамайваща и ако бъде намалена, нещата ще се опростят в максимална степен. Друга тема са проектите по различни програми. Ние, малките производители, много трудно стигаме до тях, лишени сме от лесен достъп. Администрацията предпочита да работи с големите. Живеем с усещането, че малкият производител не е интересен, оставен е на заден план.

 

Какви са инвестиционните Ви намерения, как виждате бъдещето на Вашия бизнес?

Нашият собствен бизнес е с устойчиви параметри. За 5-те години, откакто стартирахме винопроизводството, успяхме да пробием на пазара. Имаме клиенти в цялата страна. През миналата година произведохме 30 т висококачествено вино и налице са индикации, че ще успеем да го продадем. Тази ситуация ни дава кураж да продължим напред. Първо ще обновим старите  лозя на 50 дка, ще инвестираме и във винарната.

Нашият опит да работим “на светло”, по всички правила, се оказва печеливш. Това е дългосрочната ни далновидна политика, която ще следваме твърдо, без капка отклонение. Вярвайте ми, няма нищо по-вълнуващо от успял човек на родна земя!

 

Визитка: Христо Стойнов е роден през 1961 г. в с.Лозенец. Има средно техническо образование. Съпругата му Донка е икономист, а синът му Стойно е технолог, енолог, бакалавър по агрономство.

 

­––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Както вече ви информирахме в четири поредни броя на списание “Растителна защита” ще публикуваме интервюта със земеделски производители, клиенти на Виола АЕ, търговската фирма за пестициди, торове и семена, базирана в Сливен. В брой 3-2018 на списание Растителна защита отпечатахме разговора с Неделчо Попов, председател на земеделската кооперация “Тунджа 94” в с. Паничерево, област Стара Загора. Очаквайте в бр.4 интервюто с Христо Стойнов, лозар и лицензиран винопроизводител от с.Лозенец.

Тези материали нямат рекламен характер. Целта е да покажем какво мислят хората за своя труд на полето, хората, които са част от земеделското общество на България.


Агредо
Syngenta
Amalgerol
Лебозол Дюнгер ГмбХ
Pioneer Bulgaria
SlovBul
Agropal
Доби Пресс
ИЗБРАНИ