Corteva Principal Plus
Corteva Arigo
FMC Agro | ФМС Агро
СТАТИЯ
Агрометеорологична прогноза за края на юли
Автори: Растителна Защита, /РЗ/

Дата: 28/07/2020

В края на юли агрометеорлогичните условия ще се определят от горещо време с температури около и над нормата. През първата половина от периода в Западна и на отделни места в Централна България отново се прогнозират валежи, които ще подобрят овлажнението на горните почвени слоеве. През изтеклия период в тези райони паднаха валежи със стопанско значение между 20 – 40 l/m2, но с локален характер. В останалата част от страната отсъствието на валежи доведе до задълбочаващ се воден дефицит в почвата.

През периода при слънчогледа ще протичат фенофазите цъфтеж и наливане на семената. При някои по-ранни хибриди, засети  в агротехнически срок ще протича  фаза узряване (агростанции Сливен, Любимец). При царевицата ще се наблюдават различни фази–при късните хибриди ще протича изметляване и цъфтеж, при средноранните изсвиляване и потъмняване на свилата, а при най-ранните хибриди царевица в части от Дунавската равнина (агростанция Павликени) ще се наблюдава млечна зрялост. При лозата ще се наблюдава фаза прошарване и омекване на зърната.

През периода условията ще са подходящи за извършване на сезонните агротехнически дейности, които са свързани с почвообработки на освободените от зимни житни култури площи – подметка на стърнищата, с цел прекъсване на почвените капиляри и запазване на наличната почвена влажност, предсеитбена оран и обработки, третирания с тотални хербициди при силно заплевеляване на площите след жътва. При ябълковите насаждения и лозовите масиви продължават пръсканията с фунгициди за предпазване от зараза и развитие на брашнеста мана. Растителнозащитните мероприятия да се извършват при температура на въздъха не по-висока от 25° С.

 

 

Източник НИМХ


Агредо
Меди+Р
Лебозол Дюнгер ГмбХ
Agropal
ИЗБРАНИ