Corteva Principal Plus
Corteva Arigo
Cheminova Bulgaria | Хеминова България
СТАТИЯ
Абонамент 2020
Автори: Растителна Защита, /РЗ/

Дата: 13/11/2019

Ще четете ли списание "Растителна защита/семена и торове" през 2020 година?

Ако отговорът е ДА, сигурният начин това да се случи е

 

                  А Б О Н А М Е Н Т 2020

До 15 декември 2019 г. можете да се абонирате във всяка пощенска станция на страната. Ако пропуснете този срок, има друга опция: от 2 до 15 януари 2020 г. отново можете да се абонирате във всички пощенски станции в страната.

Каталожният номер на списанието е 1645.

Цените:

  • за 1 година - 60 лева
  • за 6 мсеца - 30 лв.

 

И трета възможност!

До 31 януари 2020 г. можете да се абонирате в редакцията.

Какво трябва да направите?

Изпратете пощенски запис на стойност 60 лв. (за 1 година) или 30 лв. (за 6 месеца) на адрес: 1618 София, ул."Иван Йончев" № 3, за Емил Иванов Игнатов.

На пощенския запис изпишете четливо пълния си адрес (населено място, пощенски код, трите имена), на който адрес искате да получавате списанието.

На вашето внимание! Срещу 35 лв., изпратени с пощенски запис в редакцията на посочения по-горе адрес и получател, ще получите всички 10 книжки "Растителна защита", отпечатани през 2019 година. Този информационен продукт не губи актуалност!

 

Не забравяйте!

Списанието се разпространява само чрез абонамент!

 


Агредо
Меди+Р
Лебозол Дюнгер ГмбХ
Pioneer Bulgaria
Agropal
ИЗБРАНИ