Corteva Principal Plus
Corteva Arigo
FMC Agro | ФМС Агро
СТАТИЯ
Внимание – царевичен стъблен пробивач (Ostrinia nubilalis)
Пеперудата е с дължина около 3см., с кафяви и жълти ивици.
Пеперудата е с дължина около 3см., с кафяви и жълти ивици.
Ларвата с дължина около 3см, жълтокафява на цвят, с черна глава.
Ларвата с дължина около 3см, жълтокафява на цвят, с черна глава.
Биологичните агенти регулиращи популацията на царевичният стъблопробивач са яйчните паразити от род Trichogramma.
Биологичните агенти регулиращи популацията на царевичният стъблопробивач са яйчните паразити от род Trichogramma.
Автори: Растителна Защита, /РЗ/

Дата: 27/06/2019

През месец май е наблюдаван масов летеж на пеперудите от първо поколение на неприятеля. Пеперудите са активни след залез слънце. Те снасят яйцата си по долната страна на листата. За да се проследи динамиката на яйцеснасяне, e необходимо, наблюденията върху царевичните растения да започват 2-3 дни след констатиране началото на летеж. Летежа на пеперудата е в пряка зависимост от температурната сума през годината - в повечето случаи масовия летеж е през юни и юли като ларвите са активни от юли.

Повреда нанасят младите гъсеници, които веднага след излюпването си проникват във влагалището на листа или на съцветието. Първоначално младите гъсеници се хранят в пазвите на листата и правят нагризване на епидермиса и паренхима на листата. Вече нарасналите гъсеници правят надлъжни ходове и изгризват вътрешността на стъблата, като ги изпълват с извержения и паяжинни нишки. Растенията с повредени стъбла полягат или се пречупват около отвора направен от гъсеницата.   

Биологичните агенти регулиращи популацията на царевичният стъблопробивач са яйчните паразити от род Trichogramma. Те са свободно разпространени в царевичните площи, но за да са ефективни изискват по-висока влажност на въздуха.

Химичният контрол при царевицата трябва да започне, при масово яйцеснасяне и начало на излюпване на гъсениците. Праг на икономическа вредност:

  • 10 бр. яйчни купчинки /100 растения при царевица за зърно;
  • 3 бр. яйчни купчинки /100 растения при царевица за семепроизводство;

Разрешени инсектициди: Дека - 50 мл/дка, Децис 100 ЕК – 7,5-12,5 мл/дка, Кораген 20 СК -10 - 15 мл/дка, Пиринекс/Сюприйм  3В - 100 мл/дка, Пиринекс 48 ЕК - 150 мл/дка, Цитрин макс/Циперкил 500 ЕК/Циперт 500 ЕК/Поли 500 ЕК – 15 мл/дка


Агредо
Меди+Р
Лебозол Дюнгер ГмбХ
Agropal
ИЗБРАНИ