Corteva Principal Plus
Corteva Arigo
FMC Agro | ФМС Агро
СТАТИЯ
Растителнозащитни грижи за лозата
Екскориоза по лоза Phomopsis viticola
Екскориоза по лоза Phomopsis viticola
Червен овощен акар Panonychus ulmi
Червен овощен акар Panonychus ulmi
Шарен гроздов молец Lobesia botrana
Шарен гроздов молец Lobesia botrana
Автори: Растителна Защита, /РЗ/

Дата: 30/03/2019

Основни вредители за март и април

Екскориоза по лоза Phomopsis viticola

Червен овощен акар Panonychus ulmi

Шарен гроздов молец Lobesia botrana

 

Екскориоза по лоза

Причинителят на болестта зимува като плодни тела в кората на узрелите леторасти и като мицел в пъпките и дървесината. Критичен период за развитие на болестта, е от фенофаза  на лозите „набъбване на пъпките” до фенофаза „3-ти – 4-ти лист”, в съчетание с умерено топло време и влажност на въздуха над 98-100%. Симптомите на болестта се проявяват в загиване на основните пъпки, изтегляне на рамената и тяхното отмиране.

Стратегия за контрол на вредителя

Третирането с продукти за растителна защита  е наложително, ако в лозовите насаждения болестта е установена през предходната година. Извършва се едно самостоятелно пръскане, когато около 40% от пъпките разположени в основата на леторастите са във фенофаза „пеперуда”. При хладна и дъждовна пролет, когато чувствителният период за екскориозата се удължава, се прави второ пръскане, когато 30-40%  от пъпките в основата на леторастите са в фенофаза „2-3 листа”.

Разрешени продукти за растителна защита

Верита ВГ - 0,2 %; Микал Флаш - 0,3 %; Моментум Екстра ВГ - 300 г/дка; Пенкоцеб 75 ВГ - 210 г/дка ; Солофол - 188 г/дка; Тиовит Джет 80 ВГ - 1250 г /дка ; Фолдър 80 ВГ - 187,5 г/дка; Фолоу 80 ВГ/ Фрилър 80 ВГ/ Флоует 80 ВГ - 187,5 г/дка; Делан 700 ВДГ - 0,2%; Кумулус ДФ- 750 г/дка.

 

Червен овощен акар

Вредят ларвите, нимфите и възрастните акари, които смучат сок и хлорофилни зърна от развиващите се пъпки и от долната страна на листата. Те отделят ензими, които разлагат пигментите в листата. В резултат на повредата, цветът на листната петура леко се променя. Листата отдалече изглеждат сиво-кафяви и са със завита нагоре периферия.

Стратегия за контрол на вредителя

Пръскане се провежда до фенофаза „набъбването на пъпките”  и в началото на излюпване на яйцата.

Разрешени продукти за растителна защита

Пара Зомер-3 %; Зуум 11СК - 12,55 мл/дка; Овипрон ТОП ЕК – 2500-3500 мл/дка; Тиовит Джет 80 ВГ - 2000 г /дка.

 

Шарен гроздов молец

Летежът на пеперудите от презимувалото поколение започва, когато средната денонощна температура на въздуха, за десетина дни, се повиши над 10-12°С.

Стратегия за контрол на вредителя

През месец март и април, за контрол на летежа и количеството привлечени пеперуди от първо поколение на вредителя, по телената конструкция в лозовите насаждения, се закачат феромонови уловки (1 уловка на 250-300 декара лозя).

 

 

 


Агредо
Меди+Р
Лебозол Дюнгер ГмбХ
Agropal
ИЗБРАНИ