DuPon | ДюПон - Растителна Защита на Житни Култури
Cheminova Bulgaria | Хеминова България
СПЕЦИАЛНА
artice preview - imageБактерията Xyelella fastodiosa разширява кръга на гостоприемниците си и завладява нови европейски територии
Дата: 16/04/2018

Xylella fastidiosa Wells, Raju, Hung, Weisburg, Parl & Beemer е причинител на голям брой заболявания по растенията, като Пирсова болест на лозата, вджудаване по люцерната, листен пригор по бадем, цитрусова пъстра хлороза, синдром на бързо загиване на маслината, пригори по бук, дъб, явор, зокум, кафе, др.

Вижте цялата статия
artice preview - imageЦъфтежните пръскания са важен елемент от растителнозащитната верига при овощните култури
Дата: 10/04/2018

Цъфтежните пръскания да се провеждат сутрин, когато няма летеж на пчели. Използваните фунгициди не са токсични за пчелите, но те трябва да бъдат предпазени от струята при пръскането и от вмирисване с фунгициди.

Вижте цялата статия
artice preview - imageМеждународни дни на полето в Пловдив
Дата: 09/04/2018

След успешното провеждане на Полевите дни на DLG (ГСО – германското Селскостопанско Общество) в Турция, Румъния и Украйна, първите Международни полеви дни в България ще се състоят в Пловдив от 5-и до 7-и юни 2018 г. в учебно-опитна и внедрителска база на Аграрния университет в Пловдив. Организаторите очакват повече от 50 участника и около 5000 посетители през 2018 г.

Вижте цялата статия
АКТУАЛНО
artice preview - imageБалансирано хранене при зеленчуковите култури за получаване на качествена продукция
Дата: 19/04/2018

Вижте цялата статия
artice preview - imageКой вреди по луковте култури?
Дата: 12/04/2018

Вижте цялата статия
artice preview - imageПодходящи условия за растителнозащитни пръскания при овошките
Дата: 09/04/2018

Вижте цялата статия
artice preview - imageБрой 3/2018 на списание „Растителна защита“
Дата: 31/03/2018

Вижте цялата статия
artice preview - imageАгрометеорологична прогноза за месец Април
Дата: 30/03/2018

Вижте цялата статия
artice preview - imageФорум за бъдещето на селското стопанство 2018: здравословно земеделие, здравословна храна и здравословно бъдеще
Дата: 30/03/2018

Вижте цялата статия
artice preview - imageПравилна употреба на продукти за растителна защита и торове. Добри растителнозащитни практики
Дата: 29/03/2018

Вижте цялата статия
artice preview - imageМесец март не спира да ни изненадва
Дата: 26/03/2018

Вижте цялата статия
artice preview - imageЗемеделието днес е преди всичко труд, квалификация, предприемчивост, находчивост и половин щипка късмет
Дата: 21/03/2018

Вижте цялата статия
artice preview - imageДървета с история
Дата: 16/03/2018

Вижте цялата статия
artice preview - imageДържавна помощ за картофопроизводителите за борба с почвени неприятели за 2018
Дата: 14/03/2018

Вижте цялата статия
artice preview - imageДържавна помощ за производството на семена и посадъчен материал
Дата: 14/03/2018

Вижте цялата статия
artice preview - imageЗапочнете сега грижите за градинските бобови култури
Дата: 12/03/2018

Вижте цялата статия
artice preview - imageВреме е за предцъфтежни пръскания
Дата: 12/03/2018

Вижте цялата статия
artice preview - imageКонкурс за иновации на Агра 2018 – награди
Дата: 05/03/2018

Вижте цялата статия
artice preview - imageОпазване на дърветата от слънчев пригор и измръзване
Дата: 05/03/2018

Вижте цялата статия
artice preview - imageПобедителите в категория „Торове и препарати за растителна защита“ на АГРА-2018
Дата: 26/02/2018

Вижте цялата статия
ТЕМА
artice preview - imageЯгодоплодните култури - състояние и тенденции при производството им
Брой: 3//2018

Ягодоплодните култури заемат важна част от трайните овощни насаждения. Общото производство на плодове от тях в света през 2016 г. е 11 295 129 т, а заетите площи са от порядъка на 771 636 ха.

Вижте цялата статия
artice preview - imageЯбълката – царицата на плодовете
Брой: 2//2018

Според ФАОСТАТ първите четири места в световното производство на плодове се заемат от бананите, портокалите, гроздето и ябълките.

Вижте цялата статия
artice preview - imageАктуални проблеми пред лесозащитата
Брой: 10//2017

SOS КОРОЯДИ

Вижте цялата статия
artice preview - imageЛистоминиращи насекоми – унищожители на „лабораторията“ на растенията
Брой: 8//2017

Насекомите преминават по културни растения в продължение на хилядолетия, процес, продължаващ и в наши дни. През този период голяма част от тях сменят хранителната си специализация – зоофаги се променят във фитофаги, фитофаги – в зоофаги, неутрални във фитофаги или зоофаги и т.н.

Вижте цялата статия
artice preview - imageЗаплаха за подземните части на растенията
Дата: 26/07/2017

Вредителите по подземните части на културните растения са група, която е сериозна заплаха за културните растения. Нанесените повреди могат да нанесат значителни загуби на производителите на растителна продукция.

Вижте цялата статия

<<12345678>>

Агредо
Syngenta
Pioneer Bulgaria
Лебозол Дюнгер ГмбХ
SlovBul
Agropal
ИЗБРАНИ